Cé muid féin agus cad a dhéanann muid

Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a bunaíodh i mí na Nollag 2001 leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Tá sé chomhalta aige agus tá iar-Bhreitheamh den Ard-Chúirt ina Chathaoirleach air. Tá róil mhaoirseachta aige faoi thrí phíosa reachtaíochta ar leithligh. Mar chuid dá fheidhmeanna, déanann sé maoirseacht ar mar a nochtaítear leasanna agus ar mar a chomhlíontar ceanglais um imréiteach cánach, ar mar a nochtaítear síntiúis agus caiteachas toghcháin agus ar chaiteachas an mhaoiniúcháin stáit a fhaigheann páirtithe polaitíochta. Leagtar tuilleadh mionsonraí maidir le feidhmeanna an Choimisiúin um Chaighdeáin amach sa chuid den suíomh idirlín seo dar teideal “Maidir Linne”.