Eolas Fúinne

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (Coimisiún um Chaighdeáin) a bunaíodh faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Tá sé chomhalta ag an gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá iar-Bhreitheamh den Ard-Chúirt ina  Chathaoirleach air, an Breitheamh Onórach Daniel O'Keeffe.

Tá ról maoirseachta ag an gCoimisiún na gCaighdeán faoi:

  • An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, arna leasú ag an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, (na hAchtanna Eitice).
  • An tAcht Toghcháin 1997, arna leasú, (na hAchtanna Toghcháin).
  • An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2001 (an tAcht um Liúntas do Cheannairí Páirtí).

Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil sa chuid seo den suíomh idirlín maidir le:

Tá fáisnéis maidir leis na polasaithe agus nósanna imeachta a ghlac an Coimisiún um Chaighdeáin, i ndáil lena shuíomh idirlín a chothabháil agus i ndáil lena cheanglais mar chomhlacht poiblí a chomhlíonadh faoin Acht um Míchumas 2005, ar fáil sa chuid seo den suíomh idirlín freisin.