Déan teagmháil linn

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

SIPO Office

Bíonn an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí oscailte ó Luain go hAoine idir 9.15 go dtí 5.00pm. I gcás ceisteanna, déantar teagmháil linn ar cheann ar bith de na bealaí atá leagtha amach thíos:

Seoladh: 18 Sráid Líosain íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97.
Teil: (01) 6395666
Ríomhphost: sipo@sipo.ie

Tá ról maoirseachta ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (Coimisiún na gCaighdeán) faoi:

  1. Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001 (na hAchtanna Eitice)
  2. An tAcht Toghcháin 1997, arna leasú (na hAchtanna Toghcháin); agus
  3. An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2001 (reachtaíocht faoi Liúntas Cheannairí na bPáirtithe).

Is féidir teacht ar Choimisiún na gCaighdeán ar aon bhealach acu seo a leagtar amach thíos.

Seoladh Poist: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, Éire.
Teileafón: +353 (0)1 639 5666
Faics:+353 (0)1 639 5684
Ríomhphost: sipo@sipo.ie

Na meáin

I gcás ceisteanna ó na meáin, déantar teagmháil le:

Rosanne Meehan
Preasoifigeach, Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
Teileafón: 01-639 5719
R-Phost: Rosanne.meehan@sipo.ie


Dá mba mhaith leat go gcuirfí in iúl duit nuair a dhéantar leasú ar an láithreán seo, seol teachtaireacht ríomhphoist chuig mailtosipo@sipo.ie  le do thoil le SUBSCRIBE i mbosca an ábhair sa teachtaireacht.


Comhairle a Iarraidh

Féadann Coimisiún na gCaighdeán comhairle a thabhairt faoi na hAchtanna Eitice agus na hAchtanna Toghcháin. Tá dlite ar Choimisiún na gCaighdeán freagra a thabhairt tráth nach faide ná 21 lá tar éis iarratas ar chomhairle a fháil trí chomhairle a thabhairt nó trína chur in iúl don té a rinne an t-iarratas go bhfuil cinnte ag an gCoimisiún gan aon chomhairle a thabhairt.

Tá comhaltaí aonair d’fhoireann Choimisiún na gCaighdeán a bhfuil sé d’údarás tarmligthe acu comhairle a thabhairt faoi na hAchtanna Eitice agus na hAchtanna Toghcháin. Sa chás gur mian leat comhairle a iarraidh, is féidir scríobh chuig na daoine seo a leanas nó labhairt leo:

Sherry Perreault
Ceann Eitice agus Rialála Brústocaireachta

 

Comhairle maidir le géilliúnas i gcás na nAchtanna Eitice

Comhairle maidir le géilliúnas i gcás na nAchtanna Toghcháin

Eolas maidir le Liúntas Cheannairí na bPáirtithe

sherry.perreault@sipo.ie+353(0)1 639 5715
Brian McKevitt
Príomhoifigeach Cúnta

Comhairle maidir le géilliúnas i gcás na nAchtanna Eitice

Iarratais maidir le Saoráil Fhaisnéise

brian.mckevitt@sipo.ie+353(0)1 639 5713
Derek Charles
Príomhoifigeach Cúnta

Comhairle maidir le géilliúnas i gcás na nAchtanna Toghcháin

Eolas maidir le Liúntas Cheannairí na bPáirtithe

derek.charles@sipo.ie+353(0)1 639 5740

Brústocaireacht a Rialáil

Chun faisnéis a fháil faoin Rialáil Brústocaireachta, téigh chuig www.lobbying.ie. Má bhíonn ceist agat faoin Rialáil Brústocaireachta, seol ríomhphost chuig info@lobbying.ie nó cuir glao ar 01-639 5722.

Aiseolas ar an Suíomh Gréasáin

Tá fáilte mhór roimh thuairimí maidir le leagan amach agus ábhar an láithreáin.


Sonraí an Oifigigh Rochtana:

I gcomhréir le mír 26(2) don Acht Míchumais, ceapadh an tUasal Aidan Moore mar ‘Oifigeach Rochtana’. Mar oifigeach rochtana tá an tUasal Moore freagrach as cabhair agus treoir a sholáthar, a eagrú agus a stiúrú dóibh siúd ar mhíchumas atá ag iarraidh teacht ar na seirbhísí atá á gcur ar fáil ag an oifig seo.

Go ginearálta, beidh sé mar phointe teagmhála dóibh siúd ar mhíchumas gur mian leo teacht ar na seirbhísí úd. Seo a leanas eolas teagmhála don Uasal Moore:

Seoladh Poist - 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

Teileafón - 01-639 5711

R-Phost - aidan.moore@sipo.ie

Léarscáil