ga - Press Release - Investigation Report by the Standards in Public Office Commission

Preasráiteas - Tuarascáil Imscrúdaithe ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

D’fhoilsigh an Coimisiún trí thuarascáil ar leith inniu mar thoradh ar imscrúdú a rinneadh ar sháruithe líomhnaithe ar Chuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, ag an gComhairleoir Frank Durcan, ag an gComhairleoir Cyril Burke, ar comhaltaí de Chomhairle Contae Mhaigh Eo iad, agus ag an Uas. Peter Hynes, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Mhaigh Eo.  Tagann na tuarascálacha sna sála ar éisteacht imscrúdaithe a reáchtáladh go príobháideach thar sheacht lá idir an 23 Deireadh Fómhair 2017 agus an 16 Feabhra 2018. 

Thug an Coimisiún breith i gcoinne an Chomhairleora Durcan i dtaca le dhá cheann de na trí shárú líomhnaithe. Thug an Coimisiún breith i gcoinne an Chomhairleora Burke freisin i dtaca le dhá cheann de na cúig shárú líomhnaithe. Níor thug an Coimisiún aon bhreith i gcoinne an Uas. Hynes. 

De réir cheanglais alt 24 den Acht um Eitic agus de réir cheanglais alt 180 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, sheol an Coimisiún cóipeanna de na tuarascálacha ábhartha chuig na daoine seo:

1.      An Comhairleoir Frank Durcan, an Comhairleoir Cyril Burke agus an tUas. Peter Hynes.

2.      An Comhairleoir Blackie Gavin, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

3.      Paschal Donohoe TD, an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá na tuarascálacha imscrúdaithe, mar aon le lánsonraí faoi fhionnachtana agus faoi chinntí an Choimisiúin, ar fáil anseo:

1. https://www.sipo.ie/en/reports/investigation-reports/investigation-report-Councillor-Frank-Durcan

2. https://www.sipo.ie/en/reports/investigation-reports/Investigation-Report-Councillor-Cyril-Burke

3. https://www.sipo.ie/en/Reports/Investigation-Reports/Investigation-Report-Mr-Peter-Hynes.pdf