Tuarascálacha Bhliantúil

Soláthraíonn an Coimisiún um Chaighdeáin tuarascáil ar a ghníomhaíochtaí don Aire Airgeadais tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh gach bliain. Cuireann an tAire cóip den tuarascáil bhliantúil os comhair gach Teach den Oireachtas ansin.